cilt alerji testi

cilt alerji testi

İlaç alerjilerinde tanı hastanın şikayetlerinin sorgulanması ve hastanın muayene edilmesi ile konulur. Belirtilerin ilacın alınmasından kısa süre sonra başlaması nedeniyle, ilaç alerjisi kolaylıkla düşünülür. Laboratuvar tetkiki olarak, hastanın kanında bir ilaca, örneğin penisiline karşı oluşmuş IgE antikorlarının varlığı gösterilebilir. Ancak bu yöntem her ilaç için mevcut değildir. Cilt testleri de ilaç alerjilerinin tanısında kullanılmaktadır. Ancak bu testler çok dikkatli olarak değerlendirilmelidir. Bu testler sadece IgE antikorlarının rol oynadığı alerjik reaksiyonların tanısında kullanılır. Testler cilt üzerine bir damla alerjenin damlatılması ve derinin delinmesi yöntemi ile veya bu test negatif ise cilt içinde alerjenin verilmesi yöntemi ile yapılır. Test sırasında kullanılan ilaç dozu irritasyona neden olmayacak bir doz olmalıdır. Testin geçerli olması için negatif ve pozitif kontrol testlerin yapılması gereklidir. Bunlar yapılmaz ise kişinin gerçekten alerjik olup olmadığı anlaşılamaz. Görüldüğü gibi ilaç testlerinin yapılması basit değildir. İlaç testleri kurallara uygun olarak yapılmaz ise ciddi problemler karşılaşılır. Her şeyden önce ilaç testleri sırasında özellikle cilt içi testler sırasında alerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden, anafilaksi tedavisinin yapılabileceği, her türlü önlemlerin alındığı bir sağlık merkezinde yapılması gereklidir. Testleri yanlış yapılması ve yorumlanması hastanın yanlış olarak alerjik olarak tanımlanmasına yol açabilir. Bu hasta için oldukça kötü bir durumdur. Cilt testleri hastanın ilaca karşı duyarlılaşmasına yol açabilir. Bu nedenle gerekmedikçe yapılmamalıdır. Testler yapılacaksa tedavi kürünün başında yapılır. Diğer bir deyişle test yapıldıktan sonra ilaca başlanılmalıdır. İlaca başlanmakta gecikilirse, hasta bu süre içinde duyarlı hale gelebilir.

Bir ilacın alınmasından sonra kısa sürede başlayan ciltte kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, şişme, öksürük, nefes darlığı, çarpıntı, fenalık hissi gibi belirtiler başladığında hasta vakit kaybetmeden bir acil servise başvurmalıdır. Burada gerekli tedavi yapıldıktan sonra hastanın tüm belirtileri, hastanın kullandığı ilaç not edilmelidir. Bu bilgiler saklanmalıdır.