İzmir alerji kliniği için aşağıdaki banka hastalarının muayene ve test ücretlerinde Tabipler Birliği fiyatları veya bankanın kabul ettiği fiyatlar uygulanmaktadır…