kurdeşen
kurdeşen

kurdeşen

Şikayetlerin 6 haftadan uzun sürmesi durumunda kronik ürtiker olarak isimlendirilir. Kronik ürtiker genellikle alerjik değildir. Enfeksiyonlar, paraziter hastalıklar, kanser ve otoimmün hastalıklara eşlik edebilir. Hastaların çok büyük bir kısmında bir neden saptanmaz.