kurdeşen
kurdeşen

kurdeşen

Ürtiker tedavisinde ilk seçilecek ilaçlar antihistaminik ilaçlardır. Bu ilaçların normal dozları genellikle yeterli olmamaktadır. Bu nedenle alerji uzmanı antihistaminik ilaçların daha yüksek dozlarını ve kombinasyonlarını kullanmak zorunda kalır. Kortikosteroidler etkili ilaçlardır. Ancak uzun süre kullanılması ciddi yan etkilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu ilaçlar akut ürtikerde yakınmaların kontrol altına alınmasında yeterli olmaktadır. Kronik ürtikerin tedavisi ise daha zordur. Antihistaminikler, kortikosteroidler dışında birçok ilaç denenmiş, Siklosporin isimli immün sistemi baskılayan bir ilaç dışında etkili oldukları bilimsel çalışmalarda gösterilmemiştir. Omalizumab (Xolair) ise son zamanlarda kullanılmaya başlanılan yeni bir ilaç tedavisidir. Bu tedaviden kronik ürtikerde xolair tedavisi bölümünde daha ayrıntılı bahsedilmiştir.