alerjik-hastalik

alerjik hastalık

Başlıca alerjik hastalıklar olarak alerjik rinit(alerjik nezle), alerjik konjonktivit(göz alerjisi), alerjik astım, atopik dermatit (egzama), ürtiker (kurdeşen), anjioödem(alerjik ödem), ilaç alerjisi, gıda alerjisi, arı alerjisi, lateks alerjisi, anafilaksi (alerjik şok) sayılabilir