cilt alerji testi

alerji testi
Cilt alerji testi için 3 yöntem kullanılır.

Prick

En sık kullanılan yöntem cilt üstü test olan prick: delme yöntemidir. Bu yöntemde test yapılacak cilt bölgesi önce alkol ile silinir. Kuruduktan sonra alerjenlerin damlatılacağı yerler işaretlenir. Her işaretin yanına bir damla alerjen damlatılır. 1 mm’lik plastik veya metal bir uç ile cildin üst kısmı delinir. Cildin alt kısmına inmediğinden ağrı olmaz. 20 dakikada test sonuçlanır. Sonuç doktor tarafından değerlendirilir.

Intradermal

İkinci alerji testi yöntemi intradermal : cilt içi test yöntemidir. Bu yöntemde alerjen insülin iğnesi gibi ince bir iğne ile cilt içine enjekte edilir. Bu yönteme hemen başvurulmaz, prick testi negatif ise yapılır. Biraz ağrılı bir yöntemdir. 20 dakikada test sonuçlanır. Sonuç doktor tarafından değerlendirilir.

Bu iki test erişkinlerde ön kol iç yüzünde, çocuklarda sırtta yapılabilir. Bir alerji testi sırasında 40 kadar alerjen kullanılabilir. Bu testler sırasında pozitif ve negatif kontrol kullanılarak testin güvenirliliği sağlanır. Pozitif kontrol mutlaka pozitif olmalı, kaşıntılı kızarıklık ve kabarıklık reaksiyonu olmalıdır. Olmaması durumunda cilt testi geçerli değildir. Negatif kontrolün de reaksiyon oluşturmaması gerekir. Oluşur ise test sonucunun yorumlanması zorlaşır. Hekimin çok dikkatli olması gereklidir. Hastanın alerjisi olmadığı halde alerjisi olduğu söylenebilir.

Patch

Üçüncü yöntem patch : yama testidir. Bu yöntemde test materyali sırta özel flasterler ile yapıştırılır. Bu testler 48-72 saat sonra okunur.