Ege Üniversitesi Alerji Uzmanı
izmir alerji kliniği

ilaç alerjisi

Tüm ilaçların alerji oluşturma olasılığı vardır. Ancak bazıları daha sık alerjiye neden olmaktadır. Bunların başında penisilin grubu ilaçlar gelmektedir. Yaygın olarak kullanılan bu ilaçların anafilaksi sonucu ölüme yol açma olasılığı 100 000 hastada birdir. Ailesinde penisilin alerjisi olan hastalarda daha sık görüldüğünü belirten yayınlar vardır. Penisilinlerin dahil olduğu beta laktam antibiotikler grubunda bulunan sefalosporinler de önemli bir grubu oluşturmaktadır. Penisilin ile sefalosporinler arasında kimyasal yapı benzerliği olduğundan, penisiline karşı alerjisi olan kişiler sefalosporinlere karşı da alerjik reaksiyon geliştirebilir.

Antibiotikler dışında ağrı kesiciler ve romatizma ilaçları olarak bilinen anti-inflamatuvar ilaçlar da önemli bir gruptur. Bu grup ilaçlar sıklıkla IgE aracılı olmayan reaksiyonlara yol açmaktadır. Röntgen çekimlerinde sık kullanılan radyo opak maddeler de yine IgE’nin rolü olmaksızın reaksiyonlara yol açmaktadır. Difteri ve tetanozda kullanılan at kaynaklı antitoksin serumlar, penisilin öncesi dönemde en önemli anafilaksi nedeni idi. İnsan antiserumlarının geliştirilmesi ile önemli azalma sağlanmıştır. Benzer sonuç rekombinan DNA teknolojisi ile insan insülinin kullanıma girmesi ile elde edilmiştir. Bunların dışında genel anestezi sırasında kullanılan nöromuskuler bloke ediciler, plasma genişleticiler (dekstran), streptokinaz, tedavide kullanılan alerjen ekstratları ilaç alerjisinin önemli nedenleri arasında sayılabilir.