lateks alerjisi

İmmün Eksiklikte Tanı Nasıl Konulur?

Tanı açısından esas problem immün eksikliğin akla gelmemesidir. Bu tanıda geçikmeye yol açmaktadır. İmmün sistem kan testleri ile kolaylıkla incelenebilmektedir. Bunun için immünoloji bölümüne başvurmak uygun olur.