bahar alerjisi
alerjik rinit

alerjik rinit

Alerjik rinit belirtileri sadece ilkbaharda veya hem ilkbaharda hem de sonbaharda görülebilir. Buna bahar alerjisi veya mevsimsel alerjik rinit denilir. Saman nezlesi olarak da isimlendirilir. Belirtiler yılın her ayında haftanın birçok gününde oluşuyorsa yıl boyu (perennial) alerjik rinit adı verilir. Yeni olarak aralıklı (intermittan) ve süregen (persistan) olarak da sınıflandırılmıştır. Belirtiler haftada dört günden az veya dört haftadan daha kısa sürüyor ise intermittan, haftada dört günden fazla veya dört haftadan uzun sürüyor ise persistan olarak isimlendirilir.