alerji kliniği

anafilaksiAnafilaksinin tedavisinde kullanılan en önemli ilaç adrenalindir. Kullanılmaması halinde veya geç kalınması halinde anafilaksi ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle arı alerjisinde, gıda alerjisinde, nedeni bulunamayan anafilakside hasta yanında adrenalin taşımalı ve nasıl kullanacağını öğrenmelidir. Bunun için kullanıma hazır, tek dozluk adrenalinin enjektör içinde bulunduğu adrenalin otoenjektörleri vardır. Adrenalin ciddi yan etkileri olabilen bir ilaçtır. Çok dikkatli kullanılmalıdır. Yanlış kullanımı da ölüme yol açabilir. Cilt altına ve kas içine yapılmalıdır. Damar içine belirlenmiş şartlarda ve belirlenmiş şekilde hastanede verilir.

Belirtilerin başlaması ile, adrenalin kullanılmış olsa bile, hasta hızla bir hastaneye veya en yakın sağlık merkezine başvurmalıdır. Acil durumun geçmesinden sonra da hasta 1-2 gün gözlem altında tutulmalı, tedavi ağız yoluyla bir hafta devam etmelidir.

Cilt altına veya kas içine 1/1.000 (1 mg/ml) adrenalin solüsyonundan 0.3-0.5 ml, çocuklarda kg başına 0.01 ml kolun üst-dış kısmına veya uyluğa yapılır. Adrenalinin etkisi 10-20 dakika sürdüğünden, semptomların devam etmesi veya tekrar etmesi durumunda 15-20 dakikada bir tekrarlanır.

Otoenjektörü hasta üzerinde taşımalıdır. Dondurulmamalıdır. Otoenjektördeki adrenalin renksiz, partikülsüz olmalıdır. Kahverengi renk değişimi veya partikül oluşumu varsa kullanılmamalı, yenisi ile değiştirilmelidir. alerji uzmaniSüresi geçen otoanjektörlerde adrenalinin etkinliği önemli ölçüde azalır. Adrenalin otoenjektörü kullanımını bilmek ve hastalara şu şekilde anlatmak gereklidir. (1). Mavi güvenlik kapağını çıkarın. (2). Enjektörü avucunuzda, turuncu uç aşağıda (küçük parmak yönünde) olacak şekilde tutun. Parmaklarınız turuncu uç üzerine gelmemelidir. Turuncu uç yanlışlıkla başparmak tarafında tutulur ve parmağa enjeksiyon yapılırsa parmakta amputasyona neden olabilir. (3). Siyah ucu uyluğun dış kısmına yerleştirip bastırın. 10 saniye tutun.

Adrenalin dışında antihistaminik, kortizon, tansiyon yükseltici ilaçlar, bronş spazmını çözen ilaçlar kullanılır. Hasta bacakları yukarıda olacak şekilde yatırılmalı, oksijen ve damar içine yeterli miktarda sıvı verilmelidir. Bir ekstremiteden enjeksiyon veya arı sokması söz konusu ise, emilimi geciktirmek için turnike uygulanmalıdır. Turnike her 10 dakikada bir dakika serbest bırakılmalıdır.