alerjik astım
  1. alerjik astımHastanın alerjik hastalığı ve enfeksiyon yönünden değerlendirilmesi gerekir. Eğer hastada akut nefes darlığı, hırıltılı solunum, ciddi alerjik yakınmalar veya 38Cºnin üzerinde ateş varsa enjeksiyon uygulanmamalıdır. Astımlı hastalarda enjeksiyon öncesi PEF ( tepe akım hızı ) hastanın en iyi değerinin % 80’inden fazla olmalıdır.
  2. Yapılacak olan aşının hastaya ait olduğu ve doğru numaralı şişe olduğuna dikkat edilir.
  3. Enjeksiyonlar anafilaksi tedavisinde kullanılan ilaçların hazır olduğu bir merkezde yapılmalıdır.
  4. Bir önceki enjeksiyonda reaksiyon olup olmadığı dikkate alınarak yapılacak doz belirlenir.
  5. Hastanın alerjik reaksiyonu etkileyecek başka bir ilaç alıp almadığı sorulur.
  6. Hasta enjeksiyondan 1 saat önce ve 2 saat sonra ağır fiziksel aktivitede bulunmamalıdır.