alerji kliniği
  1. alerji kliniğiAşı şişesini 10-20 kere yukarıdan aşağıya yavaşça döndürerek veya şişeyi avuç içinde döndürerek hafifçe çalkalayın.
  2. Steriliteye özen gösterilerek enjeksiyon uygulanacak alan alkollü pamukla silinir
  3. Enjeksiyon kolun dış yüzüne alt 1/3 bölümüne derin SUBKUTAN (DERİ ALTI) olarak yapılır.
  4. Enjeksiyon için 0.1 – 0.2 – 0.3 – … 0.9 – 1.0 ml işaretli tüberkülin enjektörü veya 10 – 20 – 30 – …. 80 – 90 – 100 ünite yazılı insülin enjektörü kullanılır.
  5. Deri iki parmak arasında tutulur ve iğne 60-90 derecelik açı ile deri altına 1 cm sokulur.
  6. Aşı solüsyonunu vermeden önce, damar içine enjeksiyondan kaçınmak için enjektörün pistonu geriye çekilerek enjektör içine kan gelip gelmediğine bakılır. Eğer kan gelecek olursa yeni bir doz çekilir ve yeni bir enjeksiyon alanı belirlenir. Eğer kan gelmezse enjeksiyonu yapabilir.
  7. Enjeksiyon yavaş olarak yapılmalıdır.
  8. Tek aşı şişesi var ise, sağ ve sol kola dönüşümlü olarak enjeksiyon yapılması uygundur.
  9. Enjeksiyon bittikten sonra 1 dakika basınç uygulanır. Bu sırada enjeksiyon alanı ovalanmamalıdır.