alerjik astım
alerjik astım

alerjik astım

Alerjik astım tanısının konulmasında hastanın şikayetlerinin ve hikayesinin dinlenilmesi ve hekim tarafından yorumlanması çok önemlidir. Hasta atak sırasında görülürse muayene bulguları tanıda yardımcı olur. Ataklar arasında hastada muayene bulgusu yoktur. Alerjik astım belirtileri özellikle gece sabaha karşı gelişen ve tekrarlayıcı özellik gösteren öksürük, göğüsde sıkışma hissi, hırıltılı nefes darlığı ataklarıdır. Astım tanısında solunum fonksiyon testleri yardımcı olur. Akciğer grafisinin astım tanısında yeri yoktur. Alerji cilt testlerinin yapılması astımın alerjik olup olmadığını gösterecektir. Her astımlı hastanın alerji yönünden incelenmesi şarttır. Astımın alerjik olması durumunda, alerjik olunan alerjenlerden kaçınmak ve aşı tedavisi gibi ilaç tedavisine iki seçenek daha ilave olmaktadır.