alerjik astım
alerjik astım

alerjik astım

Genetik ve çevresel faktörler vardır. Anne ve/veya babada astım olması astım gelişme riskini arttırır. En önemli risk faktörü atopidir. Diğer bir deyişle kişinin genetik olarak alerji geliştirme eğilimine sahip olmasıdır. Çevrede bulunan alerjenlere karşı IgE antikorlarını üretme özelliğine sahip olmasıdır. Bunun bir göstergesi olarak alerjik rinitin varlığı bu hastada astım gelişimi için önemli risk faktörüdür. Çevresel faktörler içinde alerjenler, solunum yolu enfeksiyonları, sigara, hava kirliliği, obesite sayılabilir.