alerjik astım
alerjik astım

alerjik astım

Omalizumab (Xolair), alerjik hastalıların oluşumunda rol oynayan IgE antikorunun etkisini önleyen bir ilaçtır. Solunum yoluyla alınan yüksek doz steroid ve beta-agonist ilaçlara rağmen astım belirtilerinin yeterince kontrol altına alınamadığı 12 yaş ve üzeri hastalarda alerjik astımın belirtilerini kontrol ederek astımın kötüye gitmesinden korunmak için kullanılır. Kullanılacak doz ve doz sıklığı, tedavi başlangıcında ölçülen hastanın IgE değerine ve kilosuna göre belirlenir. XOLAIR, sadece subkutan uygulanır. İntravenöz ya da intramüsküler yoldan uygulanmaz. Alerji uzmanlarının kontrolünde uygulanmaktadır.