alerjik astım
alerjik astım

alerjik astım

Astım solunum yollarının kronik iltihabi hastalığıdır. Erişkinlerin %10’da, çocukların %18’de görülmektedir. Astım alerjik astım (ekstrensek astım) veya alerjik olmayan astım (intrensek astım) olarak ayrılır. Alerjik astım alerjenlere karşı IgE antikorlarının oluşumu ile karakterlidir. İntrensek astımda ise hava yollarındaki iltihabı başlatan etken bilinmemektedir.